Algemene voorwaarden.

Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, die zijn gedeponeerd op 21 februari 2011 bij de Rechtbank te Utrecht onder nummer 51/2011. Op uw verzoek mail ik u graag een exemplaar van deze voorwaarden.